Skip to main content

رعد دكالي

Facebook Twitter YouTube Telegram

بينَث يمّا وبرونا

 

 

(حوار غنائي)

 

يمّيطّينّيمــايَقــــــــورا

كْرَئشّنلخاصّيأيثنطورا

وبـگــواياثــــا د ّلبي نــورا

سّميا وپيشا خنّاشا كـــّورا

 

طينُــخ برونــي بدّطئنَنــّي

وطورا مخاصُخ بدّمحَلقَنـي

وترّوَي أينّــــي بدّخَلينــــي

يومـــّا دَأرّيت بدّسپّرَنــــي

=========

 

گياني عقّتيــــلا ومَرْتــــا

حُكيثــي پشلا يَرّختـــــــا

دُكثــّي ألوخون رَحُقتــــا

وما عسقيلا مْنَح دأَرْتــــا

 

لَجَعزت وعْيقــــا گيانُــــخ

كبيرا كرَئّشَـــن بحالُــــــخ

يومــّا ولّيلّـي بْطلابـــُــخ

مـََريـــا دياولّ مَــرادوخ

=========

يمّــي مْوري ميلا چــــّارا

هّل أيمـََن پيشــّن بْسپارا

دُني كُلَـح برْيشي بخضارا

وشاتــّــا پشلا ألّـّي بْــدارا

 

بآثي يوما ودني بگخكالُخ

كلّ شْنّي مَريري مَنشيالُخ

لأثرخ ونشْواثـخ مَديرالـُخ

حُبــّا وحنينـّوثا بياوالــــُخ

 

raaddagali@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Opinions